Beispielsatz auf Chinesisch Nr. 4290

3rd tone   2nd tone   4th tone   2nd tone
瓦莲金娜
wǎlúndìnuó
2nd tone   4th tone   1st tone   1st tone   2nd tone
捷列什科娃
jiélièsīkēwá
4th tone
shì
4th tone   1st tone
第一
dìyī
4th tone
4th tone
shàng
4th tone   1st tone
太空
tàikōng
no tone
de
3rd tone   2nd toneno tone
女人。
nǚrén。
      Anhören
AudioChinesisch Deutsch
瓦莲金娜
wǎlúndìnuó
Walentina
捷列什科娃
jiélièsīkēwá
Tereschkowa
      
shì
sein
ja
korrekt
       第一
dìyī
erster
      

häufigstes Zählwort
      
shàng
auf
über
       太空
tàikōng
Weltraum
      
de
Partikel
von
       女人
nǚrén
Frau

Youtube Chinesisch Lernen
Einstellungen

Zufallswort
象征
xiàngzhēng
Zeige Übersetzung
Welche Zahl ist das?
sì qiān jiǔ bǎi èr shí sān
4923